Welkom op de site van tandarts Rijksen.

In 1981 heeft tandarts Rijksen een zelfstandige praktijk opgericht in Kapelle.
Na een aantal jaren met een sterk groeiend patiëntenaantal is de praktijk verbouwd en een stuk ruimer geworden. Was er vroeger werk voor één assistente , al gauw ontstond de situatie , dat er constant met twee assistenten gewerkt ging worden. Het werd echter zo druk in de praktijk , dat we helaas in 1992 een patiëntenstop moesten instellen, omdat anders de kwaliteit van de behandelingen niet op peil zou blijven. Op dit moment nemen wij alleen nieuwe patiënten aan, als ze in de gemeente Kapelle wonen en een tandarts hebben van buiten de regio Noord- en Zuid-Beveland. Het tandheelkundig team zal nog vele jaren in deze praktijk op deze mooie locatie blijven werken.


COVID-19

Wij houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en onze beroepsvereniging KNMT. Deze richtlijnen worden regelmatig herzien. Onze praktijk is nu weer open voor reguliere mondzorg en halfjaarlijkse controles.

Als u een spoedgeval heeft, of wilt overleggen met ons, neem dan telefonisch of per e-mail contact op. Voor spoedgevallen kan dat vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. Als u de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, dan raden wij u aan om alle behandelingen uit te stellen, tenzij u een spoedbehandeling wenst.

Om verspreiding van ziekten te voorkomen is een goede hoest- en handhygiëne belangrijk:
  • Hoest en nies in een tissue, of in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes, en gooi deze na gebruik meteen weg.
  • Was regelmatig uw handen (minimaal 20 seconden).


Advies KNMT:
Advies KNMT

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Nog wat extra aanwijzingen:

  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
  • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
  • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
  • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.


Dank voor uw medewerking.