Praktijkuren:
8.00 uur de eerste afspraak, 17.05 uur de laatste afspraak.
donderdagmiddag en vrijdag heel de dag gesloten

Nieuwe patiënten, woonachtig in de gemeente Kapelle, zijn van harte welkom.
Op dit moment nemen wij alleen nieuwe patiënten aan, als ze in de gemeente Kapelle wonen en een tandarts hebben van buiten de regio Noord- en Zuid-Beveland. Het tandheelkundig team zal nog vele jaren in deze praktijk op deze mooie locatie blijven werken.

Graag tijdens de behandeling uw bril ter bescherming ophouden.


Voor afspraken kunt u bellen van 8.15 tot 11.45 uur en van 13.15 tot 16.45 uur, behalve op donderdagmiddag en vrijdag heel de dag, één maand voor uw controlemaand. Voor spoedgevallen buiten om de praktijkuren: volg de mededelingen op het antwoordapparaat. Kunt u uw afspraak niet nakomen, wilt u zich dan zo snel mogelijk afmelden. Zijn er wellicht uitgebreidere behandelingen nodig, dan waarvoor u aanvankelijk heeft afgesproken, wilt u ons hierover vooraf opbellen, zodat de tijdsplanning aangepast kan worden. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van uw halfjaarlijkse controles, vervalt uw mogelijkheid op behandeling in deze praktijk.

Administratie

Wilt u bij de receptie op tijd de veranderingen doorgeven van uw:
  • naam, adres, woonplaats, naam zorgverzekeraar, mobiel tel.no., uw e-mailadres.
  • burgerlijke staat, uw familiebestand , medicijngebruik of zwangerschap.


In geval van een klacht kunt u dit het best eerst met uw tandarts bespreken. Als dit voor u niet afdoende zou zijn, dan is er voor u de klachtenregelingdienst van het KNMT.
(www.knmt.nl )

Wachtkamer: Graag de wachtkamer netjes achterlaten. Hartelijk dank.

Tijdens het weekend of als de praktijk gesloten is, is er dienst via collegae in de regio of via het telefoonnummer 06-22347209 ( weekenddienstnummer ).